Умови лізингу

  ЛІЗИНГ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ 

ЯК КЛЮЧ ДО ДИНАМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ВАШОГО БІЗНЕСУ !


Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» - один із лідерів на ринку лізингових послуг, надійний партнер аграріїв з 1998 року.
За весь період діяльності Компанії, сільгосптоваровиробникам на умовах фінансового лізингу передано більше 22 тис. одиниць техніки.

УМОВИ НАДАННЯ ТЕХНІКИ В ЛІЗИНГ

Попередній платіж
від 15%
Комісія за організацію лізингової операції
від 2%
Комісія за супроводження договору (процентна ставка)
від 14%
Викупний платіж
(за одиницю предмету лізингу незалежно від його вартості)
500 грн
Термін лізингу
до 48 місяців (але в будь-якому разі не менше 12 місяців)
Черговість сплати лізингових платежів: в частині відшкодування вартості техніки – щомісячно та/або щоквартально; в частині комісії за супроводження – щомісячно.
ПЕРЕВАГИ ЛІЗИНГУ
Лізингоодержувач отримує податковий кредит з ПДВ у повному обсязі з дати підписання акту приймання-передачі предмета лізингу.
До складу витрат лізингоодержувача включаються витрати на сплату винагород (комісій), викупного платежу.
Амортизаційні витрати включаються до складу витрат лізингоодержувача.
Відповідно до Закону України «Про фінансовий лізинг» дозволено застосовувати до предмета лізингу метод прискореної амортизації.
Відсутня комісія за дострокове погашення лізингових платежів (на другий рік договору).

ЯК ОТРИМАТИ ТЕХНІКУ В ЛІЗИНГ ?

Визначитись з маркою, моделлю, кількістю та постачальником предмету лізингу.
Звернутись до філії Компанії за місцем реєстрації Вашого підприємства
Надати пакет документів згідно з переліком, наведеним нижче.
Підписати договір фінансового лізингу та здійснити попередній платіж.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
1. Лист-заявка на отримання лізингових послуг за підписом першої особи та анкета лізингоодержувача.
2.Копія статуту з усіма змінами і доповненнями (засвідчена лізингоодержувачем).
3. Протокол/наказ про призначення керівника, головного бухгалтера (засвідчена лізингоодержувачем копія).
4.  Витяг з реєстру платників ПДВ, якщо лізингоодержувач є платником ПДВ.
5. Довідка лізингоодержувача про відсутність/наявність у нього заборгованості перед іншими банками (кредитними установами, лізинговими компаніями і т.п.), про відсутність/наявність діючих кредитних (лізингових і т.п.) договорів, та наявність/відсутність у лізингоодержувача простроченої заборгованості за такими договорами (оригінал).
6. Фінансова звітність лізингоодержувача у складі:
-             Форма №1 «Баланс»;
-             Форма №2 «Звіт про фінансові результати»;
-             Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів»;
-             Форма №4 «Звіт про власний капітал»;
-             Форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності».

З повним пакетом документів, які необхідні для отримання техніки в лізинг можна ознайомитись на офіційному сайті: www.ukragroleasing.com.ua та за тел. 044-254-30-10  

      Термін розгляду заявки: до 10 робочих днів з дати подачі повного пакету документів до нашої філії.

Реєстрація та зняття техніки з обліку для клієнта здійснюється за рахунок Компанії

 

ЩО ТАКЕ ЛІЗИНГ ?


Лізинг є особливою формою відтворення основних засобів, своєрідним видом підприємницької діяльності. Основоположним, сутнісним аспектом лізингу є довгострокова оренда майна, тобто передача його у тимчасове користування на умовах платності, строковості і зворотності або викупу.
Лізинг – це доволі складне і багатогранне економічне явище, яке поєднує в собі операції купівлі-продажу, оренди, кредитування та інвестування фінансової та підприємницької діяльності. Придбання в лізинг – це швидка і проста можливість підприємства оновити застарілу матеріально – технічну базу та як наслідок – можливість відновити або збільшити потенціал господарства та покращити якість сільськогосподарської продукції відповідно до вимог сьогодення.
Лізинг — це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.
Отже, лізинг розглядається як додаткове особливе джерело фінансування, яке розширює можливості підприємств щодо вибору стратегії інвестування. Лізингу притаманні всі функції банківського кредиту. Але він є особливою формою кредитних відносин — товарним кредитом в основні засоби, за якого право використання майна відокремлюється від права володіння ним. Останнє переходить до лізингоодержувача, тоді як лізингодавець зберігає за собою право володіння переданим в оренду майном.
Лізингу притаманний переважно трибічний характер відносин, за яких у здійсненні лізингової операції беруть участь три суб’єкти: лізингодавець, лізингоодержувач і продавець лізингового майна. Всі вони економічно заінтересовані в укладанні лізингової угоди.
Так, підприємствам лізинг дає змогу одержати в користування необхідні основні засоби з можливим наступним придбанням їх у власність, не маючи потреби зв’язувати свій капітал через купівлю необхідних основних засобів, а використовувати його для організації іншої діяльності і тим самим розширювати можливості одержання додаткового доходу.
Завдяки лізингу здійснюється оновлення виробництва на якісно новій основі. Він відкриває доступ до сучасної техніки, забезпечуючи тим самим зростання продуктивності праці і підвищення дохідності. Перевагою лізингу, особливо для аграрних підприємств, є також та обставина, що вони можуть застосовувати схему гнучких лізингових платежів, що найбільше відповідає сезонності сільськогосподарського виробництва. Є й інші переваги лізингу як форми інвестування і відтворення основних засобів. Варто також знати, що в багатьох розвинутих країнах світу лізинг в інвестуванні основного капіталу займає велику питому вагу — до 30 % і більше.
Україна значно відстає за показниками лізингу. Безумовно, якби не було ряду факторів, що гальмують розвиток лізингу, а саме: недосконалість правового регулювання, недостатність розвитку інфраструктури ринку лізингу, обмеженість джерел фінансування, несприятливе податкове законодавство, цей процес проходив швидше і наблизив би Україну до країн Заходу.Немає коментарів:

Дописати коментар